Stödtjänster

Ansökningar | överklaganden | kommunikation

Juridiskt Stöd

  • Stämning: Vi hjälper till med ansökan om stämning hos tingsrätt i civila mål.
  • Hyresnämnd: Vi stödjer er med ansökning samt uppföljning hos hyresnämnden.
  • Uppehållstillstånd: Vi hjälper till med ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem, arbetstagare, egen företagare, gäststudent, samt ansökan om besöksvisum.
  • Överklagande: Vi hjälper dig med överklaganden av myndighetsbeslut samt domstolsbeslut.
  • Kommunikation: Vi hjälper till med kommunikation och medling med motpart.
  • Verkställighetshinder & Inhibition: I samband med ett lagakraftvunnet avslagsbeslut hos migrationsöverdomstolen kan det ibland uppstå omständigheter som gör att den som sökt uppehållstillstånd skulle befinna sig i en utsatt situation som gör det omöjligt för ett återvändande till ursprungslandet. Då kan den utvisningshotade på grund av vissa omständigheter ansöka om ett verkställighetshinder och då inhiberas (stoppas) utvisningsbeslutet medan den nya omständigheten prövas. Vi hjälper till med hela processen.