Juridik &
Integration
Juridisk rådgivning och stödtjänster på plats och online

Juridik &
Integration
Juridisk rådgivning och stödtjänster på plats och online
Våra
arbetsområden

Våra
arbetsområden

Juridisk rådgivning på plats & online

Migrationsrätt: Asylrätt, uppehållsrätt, medborgarskap, anhöriginvandring, arbetsrelaterad invandring, studentsvisum, besöksvisum med mera.

Förmögenhetsrätt: Ekonomiska tvister, avtalstvister, hyrestvister, nyttjanderätt samt överlåtelser (köp, byte, gåva).

Familjerätt: Äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässa, vårdnadstvister, umgänge samt boende av barn, arv, testamente, bouppteckning med mera.

Sjukvårdsjuridik: Klagomål, skadeanmälningar, samt stöd kring kommunikationer med ansvariga inom vård och omsorg (kommunala, regionala samt privata vårdenheter).

Ombud

Vi förfar som ombud på uppdrag med fullmakt avseende era rättsliga tvister som kan gälla:

Civila tvistemål: Vårdnadstvist, skadeståndsanspråk, ekonomiska tvister.

Förvaltningstvistemål: Asyl och migrationsmål, samt tvist om kommunala och socialförsäkrings biståndsbeslut med mera.

Formulering av avtal

”Pacta sunt servanda” är ett latinskt begrepp vilket på svenska betyder att ”ett avtal skall hållas”. Det är en grundläggande regel inom den svenska avtalsrätten vilket innebär att ett avtal är juridiskt bindande. Vi erbjuder hjälp med formulering av skriftliga avtal som är skräddarsydda för det syftet ni har för avsikt att avtala om.

När det gäller avtal arbetar vi med Fyra huvud avtalsområden:
• Civilrätten
• Familjerätten
• Arbetsrätten
• Fastighetsrätten

Juridiskt skriftstöd

Stämning: Stöd för ansökan om stämning hos tingsrätt i civila mål.

Hyresnämnd: Stöd för ansökning samt uppföljning hos hyresnämnden.

Uppehållstillstånd: Stöd med ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem, arbetstagare, egen företagare, gäststudent, samt ansökan om besöksvisum.

Överklagande: Hjälp med överklaganden av myndighetsbeslut samt domstolsbeslut.

Kommunikation: Kommunikation och medling med motpart.

Verkställighetshinder & Inhibition: I samband med ett lagakraftvunnet avslagsbeslut hos migrationsöverdomstolen kan den utvisningshotade på grund av nya uppstådda omständigheter ansöka om ett verkställighetshinder och då kan utvisningsbeslutet inhiberas (stoppas) medan de nya skälen prövas. Vi hjälper till med hela processen.

Juridisk rådgivning på plats & online

Migrationsrätt: Asylrätt, uppehållsrätt, medborgarskap, anhöriginvandring, arbetsrelaterad invandring, studentsvisum, besöksvisum med mera.

Förmögenhetsrätt: Ekonomiska tvister, avtalstvister, hyrestvister, nyttjanderätt samt överlåtelser (köp, byte, gåva).

Familjerätt: Äktenskapsförord, samboavtal, skilsmässa, vårdnadstvister, umgänge samt boende av barn, arv, testamente, bouppteckning med mera.

Sjukvårdsjuridik: Klagomål, skadeanmälningar, samt stöd kring kommunikationer med ansvariga inom vård och omsorg (kommunala, regionala samt privata vårdenheter).

Ombud

Vi förfar som ombud på uppdrag med fullmakt avseende era rättsliga tvister som kan gälla:

Civila tvistemål: Vårdnadstvist, skadeståndsanspråk, ekonomiska tvister.

Förvaltningstvistemål: Asyl och migrationsmål, samt tvist om kommunala och socialförsäkrings biståndsbeslut med mera.

Juridiskt skriftstöd

Stämning: Stöd för ansökan om stämning hos tingsrätt i civila mål.

Hyresnämnd: Stöd för ansökning samt uppföljning hos hyresnämnden.

Uppehållstillstånd: Stöd med ansökan om uppehållstillstånd som familjemedlem, arbetstagare, egen företagare, gäststudent, samt ansökan om besöksvisum.

Överklagande: Hjälp med överklaganden av myndighetsbeslut samt domstolsbeslut.

Kommunikation: Kommunikation och medling med motpart.

Verkställighetshinder & Inhibition: I samband med ett lagakraftvunnet avslagsbeslut hos migrationsöverdomstolen kan den utvisningshotade på grund av nya uppstådda omständigheter ansöka om ett verkställighetshinder och då kan utvisningsbeslutet inhiberas (stoppas) medan de nya skälen prövas. Vi hjälper till med hela processen.

Formulering av avtal

”Pacta sunt servanda” är ett latinskt begrepp vilket på svenska betyder att ”ett avtal skall hållas”. Det är en grundläggande regel inom den svenska avtalsrätten vilket innebär att ett avtal är juridiskt bindande. Vi erbjuder hjälp med formulering av skriftliga avtal som är skräddarsydda för det syftet ni har för avsikt att avtala om.Vi arbetar med Fyra huvud avtalsområden:
• Civilrätten
• Familjerätten
• Arbetsrätten
• Fastighetsrätten

Våra
expertområden

Våra
expertområden

Asyl och migrationsrätt

Migrationsrätten är det område i lagen som reglerar rätten för utländska medborgare att vistas i Sverige. Dessa regler ser olika ut beroende på om personen ifråga är en EU/EESmedborgare eller inte. Det handlar om uppehållstillstånd på grund av studier, anställning, uppehållsrätt, turistvisum, medborgarskap samt anhöriginvandring eller asyl och flyktings ärenden.

Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätt är en huvuddel av civilrätten som reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter.
I de fall parterna är släkt med varandra kan dock familjerätten vara tillämplig.
I denna rättsdel ingår bland annat ekonomiska tvister, avtalstvister, hyrestvister, nyttjanderätt samt överlåtelser (Köp, byte, gåva).

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även arvsrätten till familjerätten. Äktenskap, samboförhållanden, barn och föräldraskap, samt arv och testamente kan höra till familjerättens indelning.

Hälso- och Sjukvårdsjuridik

Är du en patient som blivit felbehandlad hos en vårdgivare? Har du fått lida på grund av en felaktig vårdbehandling, eller om du har blivit bemött på ett förnedrande sätt av någon vårdpersonalen? Vart vänder man sig då för att få en upprättelse för sitt lidande? Vilka kan man vända sig till med sitt klagomål utöver regionens patientnämnd eller tillsynsmyndigheten IVO? Det finns faktiskt mer man kan göra. VI på Lexina ger juridiskt råd och stöd om olika rättsliga förfarande som kan tas för att uppnå gottgörelse för sina lidanden.

Asyl och migrationsrätt

Migrationsrätten är det område i lagen som reglerar rätten för utländska medborgare att vistas i Sverige. Dessa regler ser olika ut beroende på om personen ifråga är en EU/EESmedborgare eller inte. Det handlar om uppehållstillstånd på grund av studier, anställning, uppehållsrätt, turistvisum, medborgarskap samt anhöriginvandring eller asyl och flyktings ärenden.

Hälso- och Sjukvårdsjuridik

Är du en patient som blivit felbehandlad hos en vårdgivare? Har du fått lida på grund av en felaktig vårdbehandling, eller om du har blivit bemött på ett förnedrande sätt av någon vårdpersonalen? Vart vänder man sig då för att få en upprättelse för sitt lidande? Vilka kan man vända sig till med sitt klagomål utöver regionens patientnämnd eller tillsynsmyndigheten IVO? Det finns faktiskt mer man kan göra. VI på Lexina ger juridiskt råd och stöd om olika rättsliga förfarande som kan tas för att uppnå gottgörelse för sina lidanden.

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmarnas inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även arvsrätten till familjerätten. Äktenskap, samboförhållanden, barn och föräldraskap, samt arv och testamente kan höra till familjerättens indelning.

Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätt är en huvuddel av civilrätten som reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter.
I de fall parterna är släkt med varandra kan dock familjerätten vara tillämplig.
I denna rättsdel ingår bland annat ekonomiska tvister, avtalstvister, hyrestvister, nyttjanderätt samt överlåtelser (Köp, byte, gåva).

.
.

Rådgivning Online

950kr/tim

Rådgivning På Plats

1395kr/tim

Rådgivning Online

950kr/tim

Rådgivning På Plats

1395kr/tim

01

Surfa igenom vår hemsida och leta bland vårt utbud av olika tjänster.

02

Boka tid direkt med en jurist “online" genom vårt bokningssystem eller skicka ett mail till oss med information om vad du önskar få hjälp med.

03

Vi återkopplar med ett besked inom högst 48 timmar.

04

Vi kan bestämma ett fysiskt möte eller så kan vi åta oss ett uppdrag online. Vårt mål är att du ska bli 100% nöjd med vårt stöd.
KLART!

  Namn (Obligatoriskt)

  E-post (Obligatoriskt)

  Ämne

  Område

  Meddelande

  I samarbete med:

   Namn (Obligatoriskt)

   E-post (Obligatoriskt)

   Ämne

   Område

   Meddelande

   I samarbete med: