Ombud

Juridiskt Ombud

Ombud

Vi förfar som ombud på uppdrag med fullmakt avseende era rättsliga tvister som kan avse:

  • Civila tvistemål: Vårdnadstvist, skadeståndsanspråk, ekonomiska tvister, hyrestvister
  • Förvaltningstvistemål: Asyl och migrationsmål, samt tvist om kommunala och socialförsäkrings biståndsbeslut med mera.