Avtal

”Pacta sunt servanda”

Avtal

”Pacta sunt servanda” är ett latinskt begrepp vilket på svenska betyder att ”ett avtal skall hållas”. Det är en grundläggande regel inom den svenska avtalsrätten vilket innebär att ett avtal är juridiskt bindande. Både skriftliga likväl muntliga avtal gäller enligt svensk lag. När en person kommer med ett anbud och får en annan person att acceptera anbudet har man ingått ett avtal som skall enligt lag hållas fast vid. Dagligen ingår vi åtskilliga typer av avtal utan att tänka på det. Det gäller alltifrån att komma överens med en annan person om att köpa en pryl på blocket. Men vissa avtal ska formuleras noggranna i enlighet med formella regler för att de ska kunna gälla. Lexina Juridik erbjuder hjälp med formulering av skriftliga avtalstext som är skräddarsytt för det syftet som ni har för avsikt att avtala om. Vi arbetar med 3 huvud avtalsområden.

  • Civilrätten: Avtal som gäller bland annat för köp av lös egendom, motorfordon, reklamation, fullmakter, gåvobrev, skuldebrev, samarbets- och sponsoravtal, kommissionsavtal.
  • Familjerätt: Avtal som bland annat gäller för samboavtal, vårdnad av barn, äktenskapsförord och även testamente.
  • Fastighetsrätt: Vi kan skräddarsy hyreskontrakt som både förstahand eller andrahandsalternativ, både i egenskap av hyresvärd som hyresgäst, kontrakt för bostadsrätt, hyresrätt och lokaler. Fastighetsköp inklusive lagfartsansökan och därtill exempelvis servitutsavtal och avtal om samäganderätt och mycket mer.